Η Readnet, έχοντας αξίες και μακροπρόθεσμους στόχους, έχει ως σκοπό να παρέχει καινοτόμες λύσεις σε κρίσιμους τομείς μέσω της τεχνολογίας. Φανταζόμαστε τον κόσμο σε 10 χρόνια από τώρα και φτιάχνουμε τις υπηρεσίες του αύριο, σήμερα. Παράλληλα, αναπτύσσουμε προτάσεις για τα προβλήματα του παρόντος ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των κοινοτήτων σε άμεσο χρόνο.

Η προοπτική μας, δεν είναι να αναπτύξουμε μια εταιρεία τεχνολογίας με μόνο στόχο το κέρδος αλλά να κάνουμε καλύτερες, πιο εύκολες αλλά και συναρπαστικές τις ζωές των ανθρώπων έχοντας ένα θετικό αποτύπωμα σε παγκόσμιο επίπεδο.


Στην Readnet, διαμορφώνουμε το αναπόφευκτο.

Αναπτύσσουμε