Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Ui/Ux Designer

Ionic Dev (Hybrid Mobile App Development)

Growth Hacker

Ειδική/ός στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού