Ειδική/ός στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Introduction

Η Readnet, έχοντας αξίες και μακροπρόθεσμους στόχους, έχει ως σκοπό να παρέχει καινοτόμες λύσεις σε κρίσιμους τομείς μέσω της τεχνολογίας. Βασικά χαρακτηριστικά της Readnet είναι η ευελιξία και η αγάπη προς την καινοτομία. Η εταιρία προσφέρει ένα δημιουργικό περιβάλλον, όπου η πρωτοβουλία ενθαρρύνεται και το αποτέλεσμα επιβραβεύεται. Αν ο στόχος σας είναι συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και η δουλειά σας να επηρεάζει θετικά χιλιάδες ανθρώπους, βρίσκεστε στο σωστό μέρος.


Responsibilities

 • Παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά Γενικής & Ειδικής εκπαίδευσης για όλες τις τάξεις του Δημοτικού
 • Αποστολή παραδοτέων εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου κάθε εβδομάδα
 • Στενή συνεργασία με την ομάδα των designers 

Requirements

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια διδακτικής εμπειρίας (ιδιαίτερα, φροντιστήρια, κέντρα μελέτης κτλ)
 • Μεταπτυχιακό συναφές προς το αντικείμενο της θέσης
 • Άριστη γνώση υπολογιστών
 • Θετική σκέψη, καλές επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Δημιουργική σκέψη
 • Γνώσεις σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και προσεγγίσεων
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Προσαρμοστικότητα
 • Σωστή διαχείριση χρόνου
 • Καλή κριτική σκέψη

Good to have

 • Γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων (Adobe InDesign, Affinity Publisher)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται στη παραγωγή διδακτικού υλικού

Benefits

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών βάσει δεξιοτήτων και εμπειρίας
 • Τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον
 • εργασιακό περιβάλλον
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών βάσει δεξιοτήτων και εμπειρίας
 • Τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον

Contact Info

Name

Surname

Email

Phone Number

Upload CV

Upload your recent CV file. (acceptable files: pdf, doc, docx).

Questions

Τόπος κατοικίας.
Γιατί είστε ιδανική/ός γι' αυτή τη θέση;
Ανεβάστε ένα δείγμα υλικού που έχετε δημιουργήσει σε κάποιο cloud storage (Google Drive, Dropbox, One Drive ή κάποιο παρεμφερές) και κοινοποιήστε το μας.